Preţ anual

[fără TVA]

Listare de bază (Premium)

49 lei

(1 euro/lună)

Evidenţiere în liste (fundal color)

149 lei

(3 euro/lună)

Promovare pe prima pagină

      Promovare top

249 lei

(5 euro/lună)

      Promovare frontal (max. 580x100)

249 lei

(5 euro/lună)

      Promovare lateral dreapta

149 lei

(3 euro/lună)

      Promovare în conţinut

99 lei

(2 euro/lună)

Promovare în paginile listate gratuit

49 lei

(1 euro/lună)